En lastbil som fastnat på Bergnäsbron i Luleå orsakade köbildning i morgontrafiken. Lastbilen var för hög och kunde inte ta sig över bron.