En lastbil och en personbil har krockat på riksväg 40 i mellan Göteborg och Borås i höjd med Grandalsmotet.Vägen är avstängd.