En lastbil och en personbil har krockat på E6 i höjd med Sunnanå.Enligt polisen står fordonen illa och det är begränsad framkomlighet i norrgående riktning.