En större lastbil med släp brinner på E6, i höjd med Torpasjön söder om Fjärås i södergående riktning.