Branden på Nynäsvägen orsakade stora trafikproblem.