En lastbil välte vid Bergsbyrondellen på väg 372 i Skellefteå på måndagen.