En större lastbil med släp fattade eld på E6, i höjd med Torpasjön söder om Fjärås i södergående riktning.