En lastbil har kört av vägen och står snett vid påfarten från Jordfallsbron som går mellan Kungälv och Bohus. Ett vittne berättar att bilisterna fick hjälp av blåljuspersonal att backa tillbaka och välja annan väg.Räddningstjänsten är på plats.