Den 1 januari 2020 blir det lättare att välja rätt bränsle vid macken. Då blir det obligatoriskt med information om bränslets innehåll, ursprung och klimatprestanda.