Ombyggnaden av Helsingborgs lasarett försenas. Den pågående genomlysningen av projektet visar på större problem än befarat.