Skribenter är Ola Fischer, Bo K Nilsson, Einar Fjellman och Arne Ribnell.