Beläggningen på hotellen i storstäderna störtdyker enligt de senaste siffrorna från Visita. Nio av tio rum stå tomma.Samtidigt visar statstiken att restaurangerna tappat 70 procent sedan förra tisdagen.Visita har nu skickat en lista på åtgärder till politikerna.