Tre nyfödda barn som vårdades på en neonatalavdelning i Malmö i somras visade sig vara smittade av multiresistenta bakterier.Bakterien kan orsaka allvarliga infektioner och händelsen har anmälts enligt lex Maria.Inget av barnen visade några tecken på infektion men isolerades ändå.