Rekordhög förbrukning och elpriser som fyrdubblats slår hårt mot stålsmidesföretaget Bahrat Forge i Karlskoga. Och det är bråttom att få nya avtal på plats med kunderna för att kunna ha produktionen fortsatt igång. – Får vi inte avtalen på plats blir vi tvungna att stänga verksamheten, säger platschefen Niklas Blom.