Rättssäkerheten inom socialtjänsten är allvarligt hotad och medarbetare som rekryteras saknar kompetens. Det larmar landets socialchefer om i en ny rapport. Samtidigt vittnar anställda vid socialtjänsten om kollegor som fått nog av situationen – och lämnar.