Flera anställda på bibliotek i Västra Götaland vittnar om en förändrad arbetsplats. Många frågor från besökare handlar inte längre om läsning och boktips – utan om bankärenden, jobbsökande och myndighetspapper. – Det känns hopplöst ibland när man förstår att de här människorna inte har någon annanstans att vända sig, säger bibliotekarien My Grundström.