Smutsiga instrument med fastbrända ben- och blodrester har förekommit vid sterilverksamheten på Karolinska i flera års tid, det framgår av de nära 200 interna avvikelserapporter, skriver Dagens Nyheter. Första larmet om hotad patientsäkerhet kom in redan i januari 2017.”Karolinska Universitetssjukhuset har beslutat att göra en lex Maria-anmälan avseende sterilprocessen...”, skriver...