Flera ledstråk i Falkenberg är enligt synskadade farliga. De leder rakt ut i trafiken, in i stänger eller i gavlar på busskurer.