En tågolycka befaras ha inträffat på rangerbangården i Malmö i höjd med Skruvgatan tidigt på tisdagsmorgonen.