En olycka har inträffat på rangerbangården i Malmö i höjd med Skruvgatan.