Värends räddningstjänst larmades efter klockan 20.30 på fredagen om en trafikolycka vid Öjaby flygplats utanför Växjö.