Under torsdagsmorgonen skedde ett mindre oljeutsläpp i Luleå hamn.