På tisdagsmorgonen fick SOS ett larm om att en person ska finnas i Skellefteälven.