Trots lagar och konventioner har det larmats om oegentligheter, visar DN:s genomgång.