Ingen av lärarutbildningarna vid Mittuniversitetet får godkänt när Universitetskanslerämbetet presenterade sin nya granskning under tisdagen. Brist på kompetent personal och undervisning på distans är två av problemen.