Tidigare har SVT berättat att få ämneslärarstudenter tar examen från Mälardalens högskola. Det är något som Lärarnas riksförbund ser allvarligt på, då det råder lärarbrist i länet.