De ungas engagemang för klimatet och hållbar utveckling ligger helt i linje med skolans styrdokument. Det menar Lärarnas Riksförbund som i samband med fredagens globala klimatstrejk efterfrågar fortbildning för lärare i klimat- och hållbarhetsfrågor. – Skolan måste bli bättre på att fånga upp de här frågorna, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas riksförbund.