Fler personalmöten skulle kunna hållas digitalt. Det menar Lärarförbundet som senaste tiden märkt en ökning av oroade medlemmar som upplever otrygghet på arbetsplatsen och att riktlinjerna från Södertälje kommun inte följs i alla verksamheter.