Niklas von Arnold lämnade läraryrket efter 14 år och jobbar nu som elektriker. Det viktiga för skolledningen var att företaget gick bra, inte vad eleverna lärde sig, tyckte han. – Jag blev fråntagen en elev som inte fick det betyget som hen önskade, säger han. Rektorn menar i stället att flera andra lärare gjorde en annan bedömning av samma elev.