Skolverkets förslag att flytta undervisningen om de nationella minoriteterna från högstadiet till mellanstadiet har väckt starka känslor. Även vissa lärare reagerar nu och menar att det kan vara ett svårt ämne för yngre elever att greppa och framförallt minnas senare. Dock är många lärare för att SO-ämnena bantas på högstadiet, eftersom det i nuläget upplevs vara för mycket att undervisa i, på...