”Med dagens resurser kan vi inte hjälpa alla elever som är i behov av det.”