Sedan höstterminen drog igång i augusti är gymnasieeleverna tillbaka i klassrummen, något som innebär en ny situation för lärarkåren som måste leda coronaanpassad undervisning.