I debatten används ord som ”lynchmobb” och ”lynchjustis” om fredliga ljusmanifestationer och namnlistor.Katarina Wennstam besöker ett museum för amerikansk historia och reflekterar över ordens historia.