Den lokala förvaltningen av världsarvet Laponia hotas av en infekterad ordförandestrid mellan samer och myndigheter och kommuner.