Utan EU-bidragen skulle Linda Einarsson inte få gården i Lerbäck att gå runt. Hon är ung och i början av att bygga upp sin verksamhet. Och det handlar om stora investeringar för att sköta ett lantbruk.