Köttbonden Carl Kjell i Sennan, nordost om Halmstad, är en av lantbrukarna som ansökt om krisstöd från staten för ökade kostnader på grund av omvärldsläget. – Det är ju något man egentligen inte vill ha eftersom man vill kunna stå på egna ben, säger han.