Tre olika hästsjukdomar florerar just nu och sprider oro bland hästägare. Flera halländska hästar hålls isolerade. Länsveterinären Christa von Limburg-Stirum uppmanar till försiktighet just nu med kontakt mellan hästgårdar.