I dag träder den nya pandemilagen ikraft. Landets länstyrelser som har i uppdrag att kontrollera att gym, simhallar och butiker anpassar sin verksamhet till den nya lagen. Men, de kommer att vara beroende av tips från kommuner och organisationer för att klara av coronatillsynen.