Det är upplagt för en juridisk strid kring Malmö kommuns beslut att tillåta hemleverans av alkohol. Folkhälsomyndigheten har yttrat sig och länsstyrelsen i Skåne ställer krav på att den som levererar alkoholen måste vara kvar tills allt är uppdrucket – annars strider det mot alkohollagen.