Trafiksatsningar som slagit snett, busslinjer som i princip bara gått som skolbussar och så linjer där allt för få utnyttjar kollektivtrafiken. Det är några av anledningarna till att Länstrafiken i Örebro nu ser över både linjenät och tidtabell och stuvar om ordentligt.