Gällivare kommun är nu ålagd av länsstyrelsen att se till att det finns ett fungerande vatten- och avloppssystem på norra sidan av Vassaraträsk. Enligt Dan Johansson, chef för samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen, får beslutet konsekvenser kring åt vilket håll Gällivare kommer att expandera i framtiden.