Den afrikanska svinpesten hotar både vildsvin och vanliga grisar. Nu vill man få hjälp av allmänheten att förhindra sjukdomen sprids i Sverige. – Om man är ute i naturen och hittar ett självdött vildsvin då vill Länstyrelsen i Västra Götaland att man rapporterar in det, säger Regina Gentsch, vilthandläggare Länsstyrelsen Västra Götaland.