Länsstyrelsen i Västra Götaland vill att regeringen ska pröva om Preems utbyggnad i Lysekil kan tillåtas. – Det handlar om så stora ökningar av koldioxid och vi har då svårt att nå våra klimatmål, säger Svante Sjöstedt, klimat- och energistrateg på Länstyrelsen i Västra Götaland.