Länsstyrelsen i Västra Götaland vill att regeringen prövar frågan om Preems utbyggnad i Lysekil.Om den nya anläggningen blir verklighet skulle utsläppen fördubblas – och därmed släppa ut mest klimatpåverkande gaser i landet.Ett beslut från Mark- och miljööverdomstolen har tillfälligt stoppat planerna.