Järnvägsplanerna för Norrbotniabanan kommer att försenas med fyra år. Det uppger Länsstyrelsen i en skrivelse till Trafikverket. Orsaken är att Länsstyrelsen saknar resurser för att kunna följa Trafikverkets tidsplan.