Gruvbolaget Asera Mining har tillstånd från Bergsstaten att provborra efter metallen Vanadin i naturreservatet i Taberg. Men på fredagen avslog länsstyrelsen i Jönköping företagets ansökan om dispens för att genomföra provborrningarna.