Om ingen statsministerkandidat har fått majoritet efter fyra statsministeromröstningar i riksdagen blir det extra val. Riksdagens talman Andreas Norlén har uppmanat länsstyrelser och kommuner att ha beredskap för ett eventuellt extra val.