I den nya pandemilag som träder i kraft nästa vecka kommer länsstyrelsen att fungera som tillsynsorgan. Förarbetet har pågått under jul- och nyårshelgen och de känner sig nu förberedda för sin nya uppgift.