Thomas Löfgren överklagade kommunens beslut om bullervall och miljöstörningar till länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslår de flesta delarna av överklagan, men skriver av den tillsynsavgift kommunen ville att Löfgren skulle betala. Löfgren meddelar till Smålandsposten att han tänker överklaga till mark- och miljödomstolen.