Stöd, praktik och coaching i projektet ”Växtzon oändlig” har bidragit till att allt fler klarar av att bryta långtidsarbetslösheten Boden. Nu väljer kommunen att ta satsningen vidare efter projektets slut.